บริการสำรวจระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi HeatMAP

บริการสำรวจระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi HeatMAP

Wi-Fi HeatMAP Tester

บริการสำรวจระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi HeatMAP

บริการสำรวจ

และให้เช่าเครื่องสำรวจระบบ
เครือข่ายไร้สาย WiFi HeatMAP

AirCheck G2 Wireless Tester

FLUKE OneTouch AT G2

FLUKE Optiview XG WiFi+10G

บริการสำรวจ และให้เช่า เงื่อนไขการเช่า

 1. ให้เช่าเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 2. รับเครื่องช่วงบ่ายก่อนวันเช่า คืนเครื่องก่อนเที่ยง หลังวันเช่า คืนเครื่องล่าช้าอาจมีค่าปรับ
 3. ค่าประกันเครื่อง 60,000 บาท 
 4. การจองเครื่องชำระเงินจอง 6,000 บาท จองแล้วผิดนัด ไม่คืนเงินจองทุกกรณี
 5. หากเครื่องชำรุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี จะคิดค่าเสียหายตามจริงโดยหัก จากเงินประกัน และ หากเกินวงเงิน จะเรียกค่าใช้จ่ายตามจริง

อัตราค่าบริการเช่า

อัตราค่าบริการเช่าเครื่องทดสอบระบบ Wi-Fi  HeatMAP Aircheck G3

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ

1 วัน

3,000 บาท

3 วัน

7,000 บาท

7 วัน

15,000 บาท

30 วัน

50,000 บาท

อัตราค่าบริการเช่าเครื่องทดสอบระบบ Wi-Fi  HeatMAP Fluke OpTiview XG

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ

1 วัน

4,000 บาท

3 วัน

10,000 บาท

7 วัน

21,000 บาท

30 วัน

80,000 บาท

  phone เมโทร เทคโนโลยี

  สายด่วน

  092 562 5141

  LINE เมโทร เทคโนโลยี

  แอดไลน์

  @mtechnology