ทดสอบ WiFi network performance analysis

 

ทดสอบ WiFi network performance analysis

Wi-Fi Throughput Tester

WiFi Analyzer ทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย

WiFi Analyzer ที่ใช้สำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย โดยสามารถทดสอบสภาพแวดล้อม และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายไร้สายได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบปัญหาการแตกกระจายของคลื่นวิทยุ ตลอดจนปัญหา การเกิด Error มากมายบนเครือข่ายรวมทั้งอัตราความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล ได้อีกด้วย

  phone เมโทร เทคโนโลยี

  สายด่วน

  092 562 5141

  LINE เมโทร เทคโนโลยี

  แอดไลน์

  @mtechnology