ทดสอบสาย RG6 RG11 ระบบ CCTV

ทดสอบสาย RG6 RG11 ระบบ CCTV

งานบริการทดสอบ

บริษัท เมโทร เทคโนโลยี จำกัด มีบริการในส่วนงานบริการทดสอบ รับทดสอบสายแลน ด้วยเครื่อง Fluke-dsx-8000 dsx-5000 dsx-602 รับทดสอบสาย fiber optic ด้วยเครื่อง fluke otdr รับทดสอบระบบ wifi และงานทดสอบเกี่ยวกับระบ network ทั้งหมด เช่น Performance throughput ,VPN ,Firewall

งานทดสอบสาย RG6 RG11  พร้อมรายงาน ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบสายได้ง่ายๆ
สำหรับสายโคแอกเซียลใดๆ นั้น การติดตั้งที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นกับการใช้องค์ประกอบคุณภาพสูงและเทคนิคการวางระบบที่เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตั้งหัวต่อ ซึ่งค่าความสูญเสียสัญญาณภายในสาย (Insertion Loss) ที่ได้รับผลกระทบจากความยาวรวมของลิงค์ที่ลากไว้นั้น ถือเป็นพารามิเตอร์หลักที่ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสายโคแอกเซียลของเราจะรองรับรูปแบบการใช้งานที่ต้องการได้

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-4.D ระบุความต้องการของระบบสายเคเบิลโคแอกเซียลบรอดแบนด์ 75 โอห์ม ทั้งตัวสายและฮาร์ดแวร์ที่ใช้เชื่อมต่อสำหรับรองรับ CATV, โทรทัศน์สัญญาณดาวเทียม, และการใช้งานบรอดแบนด์ต่างๆ เอาไว้ โดยสำหรับ Cabling Subsystem 2 ที่อยู่ระหว่างจุดกระจายสัญญาณนั้น ความยาวจะถูกจำกัดไว้ที่ 46 เมตรสำหรับสาย RG6 และจะเพิ่มเป็น 100 เมตรสำหรับสาย RG11 ซึ่งในแต่ละระบบที่ติดตั้งเหล่านี้ TIA-568-4.D ก็จำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณเอาไว้ด้วยในช่วงความถี่ตั้งแต่ 5 ถึง 1002 MHz

 

การทดสอบสายโคแอกเซียลนั้นทำได้ง่ายๆ ด้วย Fluke Networks’ DSX-CHA003 Coax Adapter ที่นำมาใช้กับเครื่อง DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifier ทำให้รองรับสายโคแอกเซียลทั้งแบบ RG6 และ RG11 ได้ ตัวอแดปเตอร์สายโคแอกเซียล DSX-CHA003 นี้จะทดสอบตามค่าขีดจำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งช่วงความถี่ทั้งหมด และเนื่องจากค่าการสูญเสียสัญญาณนั้นแปรผันโดยตรงกับความยาวของลิงค์ที่ติดตั้งไว้ ซึ่งลิงค์ที่สั้นกว่าอาจผ่านการทดสอบได้แม้ประสิทธิภาพจริงจะถูกลดทอนอย่างรุนแรงจากความเสียหายบนสายหรือการติดตั้งหัวเชื่อมต่อที่ไม่ดี เครื่อง DSX CableAnalyzer จึงแสดงค่าจำกัดการทดสอบที่ขึ้นกับความยาวสาย (Length-Scaled) ที่ปรับแต่งค่าจำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณให้อัตโนมัติตามความยาวที่วัดได้จริงของสายเคเบิลช่วงที่ทดสอบ

CableIQ™

เป็นเครื่องทดสอบคุณภาพสายทองแดงที่ใช้แก้ปัญหา และตรวจคุณภาพความเร็วสายเคเบิลบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (10/100/1000/VoIP)

  • ทำงานบนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จริงได้ เพื่อตรวจหาสวิตช์ และการตั้งค่าของอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต
  •  ตรวจวัดความสามารถของเครือข่าย (10M, 100M, 1G) เพื่อดูว่ารองรับ VoIP, ข้อมูล, และการส่งต่อวิดีโอแต่ละแบบได้หรือไม่
  •  วินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาขั้นสูง เช่น ตรวจหาการสูญเสียพลังงานภายในสาย (Insertion Loss), สัญญาณรบกวนข้ามเส้น (Crosstalk), และปัญหาสัญญาณรบกวนอื่นๆ
  •  มีฟีเจอร์สำหรับแก้ปัญหาแต่ละอย่างโดยเฉพาะ ได้แก่ การตรวจหาความยาว ระยะที่เกิดปัญหา แสดงแผนผังการเชื่อมต่อสาย หาจุดเปิด ลัดวงจร และตรวจหาการใช้ Power over Ethernet (PoE)
  •  ทดสอบกับสื่อที่เป็นทองแดงได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายบิดเกลียวคู่ (Twisted-Pair), สายโคแอกเซียล, หรือสายส่งสัญญาณเสียง
  •  ระบุตำแหน่งและติดตามสายเคเบิลได้ด้วยเทคโนโลยี Digital Toning ด้วยการใช้ชุดจับสัญญาณ IntelliTone 200 Digital Probe (มีในชุดอุปกรณ์ CIQ-KIT)
  •  ตรวจคุณภาพและแก้ปัญหาสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตระดับอุตสาหกรรมได้

แสดงผลการทดสอบสาย RG6 ของกล้องวงจรปิด