ทดสอบสาย Fiber Optic, Fluke OTDR OLTS

ทดสอบสาย Fiber Optic, Fluke OTDR OLTS

เมนูบริการทดสอบ

บริษัท เมโทร เทคโนโลยี จำกัด มีบริการในส่วนงานบริการทดสอบ รับทดสอบสายแลน ด้วยเครื่อง Fluke-dsx-8000 dsx-5000 dsx-602 รับทดสอบสาย fiber optic ด้วยเครื่อง fluke otdr รับทดสอบระบบ wifi และงานทดสอบเกี่ยวกับระบ network ทั้งหมด เช่น Performance throughput ,VPN ,Firewall

ทดสอบสาย Fiber Optic OTDR และ Core Inspector 

บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ Fiber Optic ด้วยเครื่อง FLUKE Fober one short PRO Fluke Network versive FI-7000 สำหรับงาน Spec สูงสุด โดยเครื่องทดสอบของเราเป็นเครื่องทดสอบเฉพาะทางสำหรับสาย Fober Optic ทุกชนิด สำหรับโครงการใหม่จะทำการทดสอบหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ หรือสำหรับตรวจสอบสายที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน

บริการหาจุดสายขาด

ในสายไฟเบอร์ออฟติกFiber Optic ราคาเหมา/ครั้ง 3,500 บาท ไม่รวม อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ เช่น Endcloser และไม่รวมค่าเดินทาง

 

Service Rate อัตราค่าบริการ ทดสอบสาย Fiber Optic OTDR,
 และ Core Inspector พื้นที่ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล

 

หลังเสร็จงานลูกค้าจะได้รับรายงานผลการทดสอบต่างๆ เอกสารการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเตรียมแผนงานในอนาคตได้

วิธีทดสอบไฟเบอร์ออฟติก ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงที่นิยมใช้

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงจะมีข้อจำกัด เนื่องจากเพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่งค่านี้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้สามารถคำนวณค่าสูญเสียของสายสัญญาณได้ ซึ่งค่าการสูญเสียที่นิยมใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้

0.2 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,550 nm

0.35 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,310 nm

1.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 1,300 nm

3.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 850 nm

0.05 dB สำหรับการสไปลซ์แบบหลอมละลาย (Fusion Splice)

0.1 dB สำหรับการสไปลซ์เชิงกล (Mechanical Splice)

0.2-0.5 dB สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้หัวเชื่อมต่อ (Connector)

3.5 dB สำหรับการใช้ตัวแยกสัญญาณจาก 1 ไป 2 (Splitter)

สนใจทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติกราคาถูก หรือเครื่องมือสำหรับใช้งานเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออฟติก สอบถามได้ที่ บริษัท เมโทรเทคโนโลยี จำกัด (MTT)

ตัวอย่างรายงานการทดสอบ

อัตราค่าบริการ

ทดสอบสาย Fiber Optic ทุกชนิด

อัตราค่าบริการทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก Fluke OTDR OLTS

จำนวน Core

อัตราค่าบริการ

1 – 12 Core (ภายใน 1 วัน)

5,000 บาท

12 – 24 Core (ภายใน 1 วัน)

6,500 บาท

24 – 100 Core (ภายใน 2 วัน)

Core ละ 230-250 บาท

มากกว่า 100 Core

ติดต่อขอราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการเช่าเครื่องทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก Fluke OTDR OLTS

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ

1 วัน

5,000 บาท

3 วัน

13,000 บาท

7 วัน

30,000 บาท

30 วัน

60,000 บาท