งานทดสอบสาย-lan-utp-cat6-cat6a-cat8

งานทดสอบสาย-lan-utp-cat6-cat6a-cat8

งานบริการทดสอบ

บริษัท เมโทร เทคโนโลยี จำกัด มีบริการในส่วนงานบริการทดสอบ รับทดสอบสายแลน ด้วยเครื่อง Fluke-dsx-8000 dsx-5000 dsx-602 รับทดสอบสาย fiber optic ด้วยเครื่อง fluke otdr รับทดสอบระบบ wifi และงานทดสอบเกี่ยวกับระบ network ทั้งหมด เช่น Performance throughput ,VPN ,Firewall

บริการ UTP Cable Analysis หรือ ทดสอบสาย LAN

บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ (Test Report) ด้วยเครื่อง FLUKE DSX-8000 DSX-5000 DSX-602 และ DTX-1800 ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบเฉพาะทางสำหรับสาย UTP ทุกชนิด เช่น CAT6 CAT6A CAT8 สำหรับโครงการใหม่จะทำการทดสอบหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ หรือสำหรับตรวจสอบสายที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสายสัญญาณว่ายังคงทำงานที่ความเร็ว 1Gbps 2.5Gbps 5Gbps หรือ 10Gbps หรือไม่

อัตราค่าบริการ

ทดสอบสาย UTP สำหรับ CCTV, Access Point หรือโครงข่าย Wifi ระบบ AIS, DTAC, TRUE

จุดทดสอบ

อัตราค่าบริการ

1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

5,000 บาท

50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

7,000 บาท

101 - 200 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

11,000 บาท

200 จุดขึ้นไป

100 บาท/จุด

ทดสอบสาย UTP CAT5e CAT6 สำหรับใช้งานปกติ (จุดเต้ารับตามผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์)

จุดทดสอบ

อัตราค่าบริการ

1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

7,000 บาท

50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

10,000 บาท

101 - 200 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

13,000 บาท

200 จุดขึ้นไป

100 บาท/จุด

ทดสอบสาย UTP CAT6A

จุดทดสอบ

อัตราค่าบริการ

1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

8,500 บาท

50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

12,000 บาท

101 - 200 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

15,000 บาท

200 จุดขึ้นไป

130 บาท/จุด

ทดสอบสาย UTP CAT8

จุดทดสอบ

อัตราค่าบริการ

1 - 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

12,500 บาท

50 - 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน

250 บาท/จุด

200 จุดขึ้นไป