บริการของเรา

บริการให้เช่าเครื่องทดสอบสายสัญญาณ และระบบเครือข่ายClick!

FLUKE® DSX-8000

UP TO CAT8 Analyzer

FLUKE® DSX-5000

UP TO CAT7 Analyzer 1000

FLUKE® DSX-602

UP TO CAT6A Analyzer

FLUKE® DTX-1800

CAT6A and OTDR

Linkrunner® G2

Smart Network Tester

Aircheck® G3

Wi-Fi Network Tester

Fluke® Fiber PRO

Fiber optic OTDR Tester

Fluke® CertiFiber®OLTS

CertiFiber® Pro OLTS Tester

Fluke® Nettool II

Smart Network Tester

Fluke® OneTouch 10G

10G Network Tester

Fluke® CableIQ

Qualification Tester Reporter

Fluke® LinkIQ

Qualification Tester up to10G

Fluke® Optiview XG

Smart Network Analyzer

Fluke®SimpliFiber Pro

Power meter

Fluke® Oneshort Pro

Qualification OTDR

 

Fluke® LinkRunner AT

Network-assistant

งานบริการทดสอบ

 • รับทดสอบสายแลน ด้วยเครื่อง Fluke dsx-8000 dsx-5000 dsx-602
 • รับทดสอบสาย fiber optic ด้วยเครื่อง fluke otdr
 • รับทดสอบระบบ Wi-Fi รับทำ heatmap
 • ทดสอบระบบเครือข่าย 10G
รายละเอียด

บริการให้เช่า

 • ให้เช่าเครื่องทดสอบสายแลน fluke network dsx-8000 dsx-5000 dsx-602
 • ให้เช่าเครื่องทดสอบสาย fiber fluke otdr ให้เช่าเครื่อง fluke OLTS
 • ให้เช่าเครื่องทดสอบ ระบบ Wi-Fi  Heat MAP  
 • เครื่องทดสอบระบบเครือข่าย 10G
รายละเอียด

บริการติดตั้ง (รับเหมา)

 • บริการทำระบบ Data Center  งานออกแบบ ปรับปรุงห้อง data center
 • รับติดตั้งสายแลน LAN งานระบบเครือข่าย 10G 
 • รับติดตั้งสาย fiber optic ระบบ fiber optic 
 • รับติดตั้งระบบ โทรศัพท์ PABX  
 • รับติดตั้งและออกแบบระบบ Access control
รายละเอียด