บริการให้เช่าเครื่องทดสอบสายสัญญาณ และระบบเครือข่าย

บริการให้เช่าเครื่องทดสอบสายสัญญาณ และระบบเครือข่าย

FLUKE® DSX-8000

UP TO CAT8 Analyzer

FLUKE® DSX-5000

UP TO CAT7 Analyzer 1000

FLUKE® DSX-602

UP TO CAT6A Analyzer

FLUKE® DTX-1800

CAT6A and OTDR

Linkrunner® G2

Smart Network Tester

Aircheck® G3

Wi-Fi Network Tester

Fluke® Fiber PRO

Fiber optic OTDR Tester

Fluke® CertiFiber®OLTS

CertiFiber® Pro OLTS Tester

Fluke® Nettool II

Smart Network Tester

Fluke® OneTouch 10G

10G Network Tester

Fluke® CableIQ

Qualification Tester Reporter

Fluke® LinkIQ

Qualification Tester up to10G

Fluke® Optiview XG

Smart Network Analyzer

Fluke®SimpliFiber Pro

Power meter

Fluke® Oneshort Pro

Qualification OTDR

 

Fluke® LinkRunner AT

Network-assistant

ประเภทของเครื่องทดสอบ

เครื่องทดสอบสาย LAN Certification

เครื่องทดสอบ
LAN Qualification

เครือข่ายไร้สาย WiFi ทำ HeatMAP

ไฟเบอร์ออฟติก Optifiber (OTDR)

สายไฟเบอร์ออฟติก Qualifi (OTDR)

สายไฟเบอร์ออฟติก Qualifi (POWER)

วิเคราะห์ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ Analyzer

วิเคราะห์ระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi Analyzer

ระบบเครือข่าย Network Assistant

เอกสารประกอบการเช่า

  1. หนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20 ประทับตราทุกใบ พร้อมลงนาม
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
  3. สำนาบัตรประชาชนผู้รับเครื่อง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่า เครื่องทดสอบสายแลน FLUKE DSX-8000

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ DSX-8000

1 วัน

5,000 บาท

3 วัน

13,000 บาท

7 วัน

30,000 บาท

30 วัน

90,000 บาท

อัตราค่าบริการเช่า เครื่องทดสอบสายแลน FLUKE DSX-5000

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ

1 วัน

4,000 บาท

3 วัน

10,000 บาท

7 วัน

21,000 บาท

30 วัน

80,000 บาท