ให้เช่าเครื่องทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก Qualification(Power Meter)

เครื่องเช่าทั้งหมด คลิ๊กชม

บริการให้เช่าเครื่องทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก Qualification(Power Meter)

บริการให้เช่า

เครื่องทดสอบ
สายไฟเบอร์ออฟติก
Qualification(Power Meter)

Fluke Networks FTK1350 Fiber Optic Test Kits เมโทร เทคโนโลยี

Fluke Networks FTK1350 Fiber Optic Test Kits

เงื่อนไขการเช่า

 1. ให้เช่าเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 2. รับเครื่องช่วงบ่ายก่อนวันเช่า คืนเครื่องก่อนเที่ยง หลังวันเช่า คืนเครื่องล่าช้าอาจมีค่าปรับ
 3. ค่าประกันเครื่อง 20,000 บาท 
 4. การจองเครื่องชำระเงินจอง 2,000 บาท จองแล้วผิดนัด ไม่คืนเงินจองทุกกรณี
 5. หากเครื่องชำรุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี จะคิดค่าเสียหายตามจริงโดยหัก จากเงินประกัน และ หากเกินวงเงิน จะเรียกค่าใช้จ่ายตามจริง
Fluke Networks FTK1350 Fiber Optic Test Kits slide เมโทร เทคโนโลยี

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าเครื่องทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก
Fluke Power Meter FTK

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ

1 วัน

1,500 บาท

3 วัน

4,000 บาท

7 วัน

7,000 บาท

30 วัน

25,000 บาท

  phone เมโทร เทคโนโลยี

  สายด่วน

  092 562 5141

  LINE เมโทร เทคโนโลยี

  แอดไลน์

  @mtechnology