ให้เช่าเครื่องช่วยตรวจสอบระบบเครือข่าย Network Assistant

เครื่องเช่าทั้งหมด คลิ๊กชม

บริการให้เช่าเครื่องเครื่องช่วยตรวจสอบระบบเครือข่าย Network Assistant

บริการให้เช่า

เครื่องช่วย
ตรวจสอบระบบ
เครือข่าย
Network Assistant

Fluke NetTool Series II เมโทร เทคโนโลยี

Fluke NetTool Series II

Fluke LinkRunner Pro เมโทร เทคโนโลยี

Fluke LinkRunner Pro

Fluke LinkRunner AT 1000 เมโทร เทคโนโลยี

Fluke LinkRunner AT 1000

Fluke Linkrunner at2000

Fluke Link Runner AT 2000

Fluke NetTool เมโทร เทคโนโลยี

Fluke NetTool

Fluke TS TDR Series Tool For all copper cable

เงื่อนไขการเช่า

 1. รับเครื่องช่วงบ่ายก่อนวันเช่า คืนเครื่องก่อนเที่ยง หลังวันเช่า คืนเครื่องล่าช้าอาจมีค่าปรับ
 2. ค่าประกันเครื่อง 20,000 บาท 
 3. การจองเครื่องชำระเงินจอง 2,000 บาท จองแล้วผิดนัด ไม่คืนเงินจองทุกกรณี
 4. หากเครื่องชำรุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี จะคิดค่าเสียหายตามจริงโดยหัก จากเงินประกัน และ หากเกินวงเงิน จะเรียกค่าใช้จ่ายตามจริง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าเครื่องทดสอบระบบ Network Assistant
FLUKE LinkRunner Nettool II

จำนวนวันเช่า

อัตราค่าบริการ

1 วัน

500 บาท

3 วัน

1,200 บาท

7 วัน

2,500 บาท

30 วัน

7,500 บาท

ต้องการเช่าเครื่องติดต่อ

  phone เมโทร เทคโนโลยี

  สายด่วน

  092 562 5141

  LINE เมโทร เทคโนโลยี

  แอดไลน์

  @mtechnology