Category Archives: งานทดสอบระบบ

ทดสอบ WiFi network performance analysis

wifi spectrum

WiFi Analyzer ทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย ทดสอบ WiFi network performance analysis

WiFi Analyzer ที่ใช้สำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย โดยสามารถทดสอบสภาพแวดล้อม และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายไร้สายได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบปัญหาการแตกกระจายของคลื่นวิทยุ ตลอดจนปัญหา การเกิด Error มากมายบนเครือข่ายรวมทั้งอัตราความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล ได้อีกด้วย ทดสอบ WiFi network performance analysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_performance

https://mtechnology.co.th/test/

Performance measures[edit]

The following measures are often considered important:

 • Bandwidth commonly measured in bits/second is the maximum rate that information can be transferred
 • Throughput is the actual rate that information is transferred
 • Latency the delay between the sender and the receiver decoding it, this is mainly a function of the signals travel time, and processing time at any nodes the information traverses
 • Jitter variation in packet delay at the receiver of the information
 • Error rate the number of corrupted bits expressed as a percentage or fraction of the total sent

ทดสอบ สาย RG6 RG11 ระบบ CCTV

rg6 rg11 cctv

Open this in UX Builder to add and edit content

ทดสอบ สาย RG6 RG11 ระบบ CCTV พร้อมรายงาน ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบสายได้ง่ายๆ

ทดสอบ สาย RG6 RG11 ระบบ CCTV
สำหรับสายโคแอกเซียลใดๆ นั้น การติดตั้งที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นกับการใช้องค์ประกอบคุณภาพสูงและเทคนิคการวางระบบที่เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตั้งหัวต่อ ซึ่งค่าความสูญเสียสัญญาณภายในสาย (Insertion Loss) ที่ได้รับผลกระทบจากความยาวรวมของลิงค์ที่ลากไว้นั้น ถือเป็นพารามิเตอร์หลักที่ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสายโคแอกเซียลของเราจะรองรับรูปแบบการใช้งานที่ต้องการได้

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-4.D ระบุความต้องการของระบบสายเคเบิลโคแอกเซียลบรอดแบนด์ 75 โอห์ม ทั้งตัวสายและฮาร์ดแวร์ที่ใช้เชื่อมต่อสำหรับรองรับ CATV, โทรทัศน์สัญญาณดาวเทียม, และการใช้งานบรอดแบนด์ต่างๆ เอาไว้ โดยสำหรับ Cabling Subsystem 2 ที่อยู่ระหว่างจุดกระจายสัญญาณนั้น ความยาวจะถูกจำกัดไว้ที่ 46 เมตรสำหรับสาย RG6 และจะเพิ่มเป็น 100 เมตรสำหรับสาย RG11 ซึ่งในแต่ละระบบที่ติดตั้งเหล่านี้ TIA-568-4.D ก็จำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณเอาไว้ด้วยในช่วงความถี่ตั้งแต่ 5 ถึง 1002 MHz

 

การทดสอบสายโคแอกเซียลนั้นทำได้ง่ายๆ ด้วย Fluke Networks’ DSX-CHA003 Coax Adapter ที่นำมาใช้กับเครื่อง DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifier ทำให้รองรับสายโคแอกเซียลทั้งแบบ RG6 และ RG11 ได้ ตัวอแดปเตอร์สายโคแอกเซียล DSX-CHA003 นี้จะทดสอบตามค่าขีดจำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งช่วงความถี่ทั้งหมด และเนื่องจากค่าการสูญเสียสัญญาณนั้นแปรผันโดยตรงกับความยาวของลิงค์ที่ติดตั้งไว้ ซึ่งลิงค์ที่สั้นกว่าอาจผ่านการทดสอบได้แม้ประสิทธิภาพจริงจะถูกลดทอนอย่างรุนแรงจากความเสียหายบนสายหรือการติดตั้งหัวเชื่อมต่อที่ไม่ดี เครื่อง DSX CableAnalyzer จึงแสดงค่าจำกัดการทดสอบที่ขึ้นกับความยาวสาย (Length-Scaled) ที่ปรับแต่งค่าจำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณให้อัตโนมัติตามความยาวที่วัดได้จริงของสายเคเบิลช่วงที่ทดสอบ

CableIQ™

เป็นเครื่องทดสอบคุณภาพสายทองแดงที่ใช้แก้ปัญหา และตรวจคุณภาพความเร็วสายเคเบิลบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (10/100/1000/VoIP)

 • ทำงานบนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จริงได้ เพื่อตรวจหาสวิตช์ และการตั้งค่าของอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต
 •  ตรวจวัดความสามารถของเครือข่าย (10M, 100M, 1G) เพื่อดูว่ารองรับ VoIP, ข้อมูล, และการส่งต่อวิดีโอแต่ละแบบได้หรือไม่
 •  วินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาขั้นสูง เช่น ตรวจหาการสูญเสียพลังงานภายในสาย (Insertion Loss), สัญญาณรบกวนข้ามเส้น (Crosstalk), และปัญหาสัญญาณรบกวนอื่นๆ
 •  มีฟีเจอร์สำหรับแก้ปัญหาแต่ละอย่างโดยเฉพาะ ได้แก่ การตรวจหาความยาว ระยะที่เกิดปัญหา แสดงแผนผังการเชื่อมต่อสาย หาจุดเปิด ลัดวงจร และตรวจหาการใช้ Power over Ethernet (PoE)
 •  ทดสอบกับสื่อที่เป็นทองแดงได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายบิดเกลียวคู่ (Twisted-Pair), สายโคแอกเซียล, หรือสายส่งสัญญาณเสียง
 •  ระบุตำแหน่งและติดตามสายเคเบิลได้ด้วยเทคโนโลยี Digital Toning ด้วยการใช้ชุดจับสัญญาณ IntelliTone 200 Digital Probe (มีในชุดอุปกรณ์ CIQ-KIT)
 •  ตรวจคุณภาพและแก้ปัญหาสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตระดับอุตสาหกรรมได้

แสดงผลการทดสอบสาย RG6 ของกล้องวงจรปิด

03.ทดสอบสาย RG6 RG11 ระบบ CCTV MATV เมโทร เทคโนโลยี

https://en.wikipedia.org/wiki/RG-6

https://mtechnology.co.th/contractor/ติดตั้งระบบกล้อง-cctv/

RG-6/U is a common type of coaxial cable used in a wide variety of residential and commercial applications. An RG-6/U coaxial cable has a characteristic impedance of 75 ohms. The term, RG-6, is generic and is applied to a wide variety of cable designs, which differ from one another in shielding characteristics, center conductor composition, dielectric type and jacket type. RG was originally a unit indicator [1] for bulk radio frequency (RF) cable in the U.S. military’s Joint Electronics Type Designation System. The suffix /U means for general utility use. The number was assigned sequentially. The RG unit indicator is no longer part of the JETDS system (MIL-STD-196E) and cable sold today under the RG-6 label is unlikely to meet military specifications. In practice, the term RG-6 is generally used to refer to coaxial cables with an 18 AWG (1.024 mm) center conductor and 75 ohm characteristic impedance.

Applications[edit]

A common type of 75 ohm coaxial cable is cable television (CATV) distribution coax, used to route cable television signals to and within homes. CATV distribution coax typically has a copper-clad steel (CCS) center conductor and a combination aluminum foil/aluminum braid shield, typically with low coverage (about 60%). 75 ohm cables are also used in professional video applications, carrying either base band analog video signals or serial digital interface (SDI) signals; in these applications, the center conductor is ordinarily solid copper, the shielding is much heavier (typically aluminum foil, and 95% copper braid), and tolerances are more tightly controlled, to improve impedance stability.

Cables typically have connectors at each end.

Types[edit]

Like most cables, RG-6-style cables are available in several different types designed for various applications, including:

Plain or house wire is designed for indoor or external house wiring.

“Flooded” cable is infused with water blocking gel for use in underground conduit or direct burial.

Messenger or aerial may contain some waterproofing but is distinguished by the addition of a steel messenger wire along its length to carry the tension involved in an aerial drop from a utility pole.

Plenum wire comes with a Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket that burns but does not produce toxic smoke. LSZH is typically irradiated PVC. Heating drives off volatiles that leaves the resulting product more heat resistant.

Attenuation/signal loss[edit]

Cables attenuate a signal in direct proportion to length. Attenuation increases with frequency due to skin effect.

RG-6 attenuation/signal loss[citation needed]
Frequency (MHz) Attenuation (dB/100 ft)
1 0.2; 0.4 for CCS
10 0.6
100 2.0
1,000 6.2