Author Archives: planggamyoi

ทดสอบ WiFi network performance analysis

wifi spectrum

WiFi Analyzer ทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย ทดสอบ WiFi network performance analysis

WiFi Analyzer ที่ใช้สำรวจตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย โดยสามารถทดสอบสภาพแวดล้อม และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายไร้สายได้เป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบปัญหาการแตกกระจายของคลื่นวิทยุ ตลอดจนปัญหา การเกิด Error มากมายบนเครือข่ายรวมทั้งอัตราความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล ได้อีกด้วย ทดสอบ WiFi network performance analysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_performance

https://mtechnology.co.th/test/

Performance measures[edit]

The following measures are often considered important:

 • Bandwidth commonly measured in bits/second is the maximum rate that information can be transferred
 • Throughput is the actual rate that information is transferred
 • Latency the delay between the sender and the receiver decoding it, this is mainly a function of the signals travel time, and processing time at any nodes the information traverses
 • Jitter variation in packet delay at the receiver of the information
 • Error rate the number of corrupted bits expressed as a percentage or fraction of the total sent

ทดสอบ สาย RG6 RG11 ระบบ CCTV

rg6 rg11 cctv

Open this in UX Builder to add and edit content

ทดสอบ สาย RG6 RG11 ระบบ CCTV พร้อมรายงาน ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบสายได้ง่ายๆ

ทดสอบ สาย RG6 RG11 ระบบ CCTV
สำหรับสายโคแอกเซียลใดๆ นั้น การติดตั้งที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นกับการใช้องค์ประกอบคุณภาพสูงและเทคนิคการวางระบบที่เหมาะสม โดยเฉพาะการติดตั้งหัวต่อ ซึ่งค่าความสูญเสียสัญญาณภายในสาย (Insertion Loss) ที่ได้รับผลกระทบจากความยาวรวมของลิงค์ที่ลากไว้นั้น ถือเป็นพารามิเตอร์หลักที่ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสายโคแอกเซียลของเราจะรองรับรูปแบบการใช้งานที่ต้องการได้

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-4.D ระบุความต้องการของระบบสายเคเบิลโคแอกเซียลบรอดแบนด์ 75 โอห์ม ทั้งตัวสายและฮาร์ดแวร์ที่ใช้เชื่อมต่อสำหรับรองรับ CATV, โทรทัศน์สัญญาณดาวเทียม, และการใช้งานบรอดแบนด์ต่างๆ เอาไว้ โดยสำหรับ Cabling Subsystem 2 ที่อยู่ระหว่างจุดกระจายสัญญาณนั้น ความยาวจะถูกจำกัดไว้ที่ 46 เมตรสำหรับสาย RG6 และจะเพิ่มเป็น 100 เมตรสำหรับสาย RG11 ซึ่งในแต่ละระบบที่ติดตั้งเหล่านี้ TIA-568-4.D ก็จำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณเอาไว้ด้วยในช่วงความถี่ตั้งแต่ 5 ถึง 1002 MHz

 

การทดสอบสายโคแอกเซียลนั้นทำได้ง่ายๆ ด้วย Fluke Networks’ DSX-CHA003 Coax Adapter ที่นำมาใช้กับเครื่อง DSX CableAnalyzer™ Series Copper Cable Certifier ทำให้รองรับสายโคแอกเซียลทั้งแบบ RG6 และ RG11 ได้ ตัวอแดปเตอร์สายโคแอกเซียล DSX-CHA003 นี้จะทดสอบตามค่าขีดจำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งช่วงความถี่ทั้งหมด และเนื่องจากค่าการสูญเสียสัญญาณนั้นแปรผันโดยตรงกับความยาวของลิงค์ที่ติดตั้งไว้ ซึ่งลิงค์ที่สั้นกว่าอาจผ่านการทดสอบได้แม้ประสิทธิภาพจริงจะถูกลดทอนอย่างรุนแรงจากความเสียหายบนสายหรือการติดตั้งหัวเชื่อมต่อที่ไม่ดี เครื่อง DSX CableAnalyzer จึงแสดงค่าจำกัดการทดสอบที่ขึ้นกับความยาวสาย (Length-Scaled) ที่ปรับแต่งค่าจำกัดค่าการสูญเสียสัญญาณให้อัตโนมัติตามความยาวที่วัดได้จริงของสายเคเบิลช่วงที่ทดสอบ

CableIQ™

เป็นเครื่องทดสอบคุณภาพสายทองแดงที่ใช้แก้ปัญหา และตรวจคุณภาพความเร็วสายเคเบิลบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (10/100/1000/VoIP)

 • ทำงานบนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จริงได้ เพื่อตรวจหาสวิตช์ และการตั้งค่าของอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต
 •  ตรวจวัดความสามารถของเครือข่าย (10M, 100M, 1G) เพื่อดูว่ารองรับ VoIP, ข้อมูล, และการส่งต่อวิดีโอแต่ละแบบได้หรือไม่
 •  วินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาขั้นสูง เช่น ตรวจหาการสูญเสียพลังงานภายในสาย (Insertion Loss), สัญญาณรบกวนข้ามเส้น (Crosstalk), และปัญหาสัญญาณรบกวนอื่นๆ
 •  มีฟีเจอร์สำหรับแก้ปัญหาแต่ละอย่างโดยเฉพาะ ได้แก่ การตรวจหาความยาว ระยะที่เกิดปัญหา แสดงแผนผังการเชื่อมต่อสาย หาจุดเปิด ลัดวงจร และตรวจหาการใช้ Power over Ethernet (PoE)
 •  ทดสอบกับสื่อที่เป็นทองแดงได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายบิดเกลียวคู่ (Twisted-Pair), สายโคแอกเซียล, หรือสายส่งสัญญาณเสียง
 •  ระบุตำแหน่งและติดตามสายเคเบิลได้ด้วยเทคโนโลยี Digital Toning ด้วยการใช้ชุดจับสัญญาณ IntelliTone 200 Digital Probe (มีในชุดอุปกรณ์ CIQ-KIT)
 •  ตรวจคุณภาพและแก้ปัญหาสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตระดับอุตสาหกรรมได้

แสดงผลการทดสอบสาย RG6 ของกล้องวงจรปิด

03.ทดสอบสาย RG6 RG11 ระบบ CCTV MATV เมโทร เทคโนโลยี

https://en.wikipedia.org/wiki/RG-6

https://mtechnology.co.th/contractor/ติดตั้งระบบกล้อง-cctv/

RG-6/U is a common type of coaxial cable used in a wide variety of residential and commercial applications. An RG-6/U coaxial cable has a characteristic impedance of 75 ohms. The term, RG-6, is generic and is applied to a wide variety of cable designs, which differ from one another in shielding characteristics, center conductor composition, dielectric type and jacket type. RG was originally a unit indicator [1] for bulk radio frequency (RF) cable in the U.S. military’s Joint Electronics Type Designation System. The suffix /U means for general utility use. The number was assigned sequentially. The RG unit indicator is no longer part of the JETDS system (MIL-STD-196E) and cable sold today under the RG-6 label is unlikely to meet military specifications. In practice, the term RG-6 is generally used to refer to coaxial cables with an 18 AWG (1.024 mm) center conductor and 75 ohm characteristic impedance.

Applications[edit]

A common type of 75 ohm coaxial cable is cable television (CATV) distribution coax, used to route cable television signals to and within homes. CATV distribution coax typically has a copper-clad steel (CCS) center conductor and a combination aluminum foil/aluminum braid shield, typically with low coverage (about 60%). 75 ohm cables are also used in professional video applications, carrying either base band analog video signals or serial digital interface (SDI) signals; in these applications, the center conductor is ordinarily solid copper, the shielding is much heavier (typically aluminum foil, and 95% copper braid), and tolerances are more tightly controlled, to improve impedance stability.

Cables typically have connectors at each end.

Types[edit]

Like most cables, RG-6-style cables are available in several different types designed for various applications, including:

Plain or house wire is designed for indoor or external house wiring.

“Flooded” cable is infused with water blocking gel for use in underground conduit or direct burial.

Messenger or aerial may contain some waterproofing but is distinguished by the addition of a steel messenger wire along its length to carry the tension involved in an aerial drop from a utility pole.

Plenum wire comes with a Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket that burns but does not produce toxic smoke. LSZH is typically irradiated PVC. Heating drives off volatiles that leaves the resulting product more heat resistant.

Attenuation/signal loss[edit]

Cables attenuate a signal in direct proportion to length. Attenuation increases with frequency due to skin effect.

RG-6 attenuation/signal loss[citation needed]
Frequency (MHz) Attenuation (dB/100 ft)
1 0.2; 0.4 for CCS
10 0.6
100 2.0
1,000 6.2
 

เครื่องทดสอบ ไฟเบอร์ ออฟติก Fiber Optic Fluke OTDR OLTS

fiber optic

Fluke OptiFiber PRO QUAD OTDR (MM SM)

Fluke OptiFiber PRO QUAD OTDR (MM SM)

ไฟเบอร์ ออฟติก Fiber Optic Fluke otdr olts และ Core Inspector 

ไฟเบอร์ ออฟติก Fiber Optic Fluke otdr olts บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ Fiber Optic ด้วยเครื่อง FLUKE Fober one short PROFluke Network versive FI-7000 สำหรับงาน Spec สูงสุด ไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic Fluke otdr โดยเครื่องทดสอบของเราเป็นเครื่องทดสอบเฉพาะทางสำหรับสาย Fober Optic ทุกชนิดสำหรับโครงการใหม่จะทำการทดสอบหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จหรือสำหรับตรวจสอบสายที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  ไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic Fluke otdr
ทำให้ผู้เริ่มต้นเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญได้เร็วขึ้น

ความยาวคลื่นหลายช่วง (850, 1300, 1310,1490, 1550 และ 1625 นาโนเมตร) รองรับ LAN, ศูนย์ข้อมูล, PON, FTTx และแอปพลิเคชันภายนอกโรงงาน
การตั้งค่าอัตโนมัติจะตรวจจับลักษณะของเส้นใยและตั้งค่าพารามิเตอร์การวัด
โหมดผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองช่วยให้ปรับการตั้งค่าอัตโนมัติได้ง่ายสำหรับการทดสอบโดยละเอียด
EventMap จะระบุเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ รวมถึงตัวเชื่อมต่อ รอยต่อ การโค้งงอ และตัวแยก
อินเทอร์เฟซที่ใช้ท่าทางช่วยให้สามารถวิเคราะห์ร่องรอยเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วดูเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ผู้ผลิต

https://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/fiber-testing/optifiber-pro-otdr

https://mtechnology.co.th/contractor/รับติดตั้งสาย-fiber-optic-สไปสาย/

Service Rate อัตราค่าบริการ ทดสอบสาย Fiber Optic OTDR,
 และ Core Inspector พื้นที่ กรุงเทพฯ  ปริมณฑล

บริการให้เช่า รายละเอียดคลิ๊กลิ้ง

 

โดยหลังเสร็จงานลูกค้าจะได้รับรายงานผลการทดสอบต่างๆ เอกสารการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเตรียมแผนงานในอนาคตได้

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงที่นิยมใช้

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงจะมีข้อจำกัด เนื่องจากเพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่งค่านี้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้สามารถคำนวณค่าสูญเสียของสายสัญญาณได้ ซึ่งค่าการสูญเสียที่นิยมใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้

0.2 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,550 nm

0.35 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,310 nm

1.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 1,300 nm

3.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 850 nm

0.05 dB สำหรับการสไปลซ์แบบหลอมละลาย (Fusion Splice)

0.1 dB สำหรับการสไปลซ์เชิงกล (Mechanical Splice)

0.2-0.5 dB สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้หัวเชื่อมต่อ (Connector)

3.5 dB สำหรับการใช้ตัวแยกสัญญาณจาก 1 ไป 2 (Splitter)

สนใจทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติกราคาถูก หรือเครื่องมือสำหรับใช้งานเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออฟติก สอบถามได้ที่ บริษัท เมโทรเทคโนโลยี จำกัด (MTT)

ตัวอย่างรายงานการทดสอบ

04.ex ทดสอบสาย Fiber Optic เมโทร เทคโนโลยี
05.ex ทดสอบสาย Fiber Optic เมโทร เทคโนโลยี

 

 • CertiFiber® Pro – Accelerates every step of the fiber certification process

  The CertiFiber Pro improves the efficiency of fiber certification with a 3 seconds, two fibers at both wavelengths. The Taptive user interface simplifies set-up, eliminates errors and speeds troubleshooting. A set reference wizard ensures
 • correct reference setting and eliminates negative loss errors. Built on the future-ready Versiv platform, CertiFiber Pro
  provides merged Tier 1 (Basic) / Tier 2 (Extended) testing and reporting when paired with OptiFiber Pro module. A
  convenient quad module supports both singlemode and multimode and is multimode Encircled Flux compliant. Copper
  certification and Wi-Fi Analysis and Ethernet troubleshooting modules are also available. Analyze test results and
  create professional test reports using LinkWare Management Software.
  DSX-5000 CableAnalyzer™ – Accelerates every step of the copper
  certification process
 • The DSX-5000 CableAnalyzer improves the efficiency of copper

 • certification with unmatched speed for testing Cat

  6A and Class FA while meeting darft IEC Level V – the most stringent accuracy requirement. The ProjX Management
  System helps ensure jobs are done correctly the first time and helps tracks progress from set-up to systems
  acceptance. Versiv platform supports modules for fiber testing (Both OLTS and OTDR) and Wi-Fi Analysis and Ethernet
  troubleshooting. The platform is easily upgradeable to support future standards. Troubleshoot faults faster with the
  Taptive user interface which graphically displays the source of failures including crosstalk, return loss and shield
  faults. Analyze test results and create professional test reports using
 • LinkWare™ Management Software.
  OptiFiber® Pro OTDR – Built for the Enterprise
  OptiFiber Pro is the industry’s first OTDR built from the ground up to meet the challenges of enterprise fiber
  infrastructures. This troubleshooting and certification tool combines uncomplicated power, unparalleled efficiency and
  the exact functions needed for troubleshooting campus, data center and storage fiber networks.
 • The OptiFiber Pro OTDR elevates fiber testing with the industry’s only smartphone interface that turns a technician

  into a fiber expert. The DataCenter OTDR configuration eliminates uncertainty and errors that occur when testing
  data center fiber. Its ultra-short dead zones enable testing of fiber patchcords in virtualized data centers. These
  capabilities, plus the fastest-in-the-industry trace times, make the OptiFiber Pro OTDR a must-have tool.
 • OneTouch™ AT- Network Assistant – An automated all-in-one
  tester for understanding end-user network performance
  The OneTouch AT Network Assistant is an all-in-one Gigabit Ethernet troubleshooter for copper, fiber optic and Wi-Fi
  networks. It provides a client view of network performance so you can resolve problems fast and complete deployment
  projects on time.